Priz Tesisat Kablosu

Priz Tesisat Kablosu

Priz Tesisat Kablosu Nasıl Çekilir? 

İlk olarak Linye ve Sorti tanımı yaparak başlamak istiyorum çünkü sıkça bu terimlerden bahsedeceğim. Linye ana pano ile ana buat arasındaki yerdir. Sorti ise priz ve anahtardan başlayıp ana ilk buatta kadar olan yerdir.

İşlem sırası olarak binanın en temel halinden başlamak istiyorum. İşlem il olarak  binanın kaba inşaatında, Linye buatı ile kat panosu arasındaki borulama işlemi ile başlar bu  işlem, tavana demir döşendikten (tabliye) sonra pas payı konularak (borunun ezilmemesi için) beton dökülmeden önce yapılır.

Kat panosundan Linye buatına kadar olan linye hattı, susta ve kılavuz yardımıyla çekilir. Linye hatları kesinlikle daireye ait olarak çekilmelidir.

Linye buatından sıva altında yapılan sorti inişleri kullanılarak susta ve kılavuz yardımıyla priz sortisi çekimi yapılır. Priz linyesi ile aynı renkte kablolar priz sortisi gösterilmektedir.

Bütün bunları yapabilmek için  ise tabliye betonu atılıp duvarların örülmesi gerekir. Buatlardaki kablo renklerine uygun çekilmiş priz linye ve sorti kablolarının renkleri, birbirine uyumlu olacak şekilde klemens yardımı ile bağlanır.

Dikkat Edilecek Hususlar:  Priz linyesi ve priz sortisinin projeye uygun borulama işlemi yapılırken sustanın ve kabloların rahat geçmesi için  mümkün olduğunca dirsek kullanılmamalıdır. Dirsekle birleştirme yapılacaksa dirseklerin borulara tam olarak oturtulması gerekir. Dirseklerin borulardan çıkmaması için hemen sıva ya da alçıyla sabitlenmesi ve sıva ve açının kurması  gerekmektedir. Borulama işlemi sırasında, tesisata konacak olan buat ve kasa yerleşimine özen gösterilmeli ve terazi kullanılmalıdır. Prizlerin yer döşemesinden yüksekliği 40-50 cm olmalıdır. Bina yapımında sıva payı göz önünde bulundurulup kasa ve buat yerleşimi, buna uygun olmalı aksi olması durumunda yerleştirilecek elemanlar sabit durmaz.  Binanın sıva işlemleri tamamen bittikten sonra, daha önce döşenen boruların içine kablo çekim işlemi yapılmalıdır.

Bu işlem sırasında priz linye ve sortisinde üç ayrı renk kodu kullanılmalıdır. Faz, siyah ya da kahverengi; nötr, kesinlikle mavi; toprak iletkeni olarak sarı-yeşil kablo renk kodu kullanılmalıdır. Önceden yapılmış olan borulama sisteminin içine susta gönderilmelidir. Sustanın sonunda bulunan bağlantı elemanına, üç ayrı renk kodunda kullanılacak olan kabloların PVC kısmı soyularak geçirilip sıkıştırılmalıdır. Sustanın çekimi sırasında kabloların sustadan ayrılmaması için ek yeri ince bir bantla sarılmalıdır.  Normal yuvarlak buatlarda en fazla dört giriş çıkış yapılabilir.